Els treball en xarxa amb els agents de l’entorn que formen part de la comunitat educativa ens permet incidir més profundament en els grups de població amb els que treballem.

Sortir dels marcs de treball més habituals comporta arriscar-se i desenvolupar un treball experimental, conjuntament amb les escoles i els instituts, que està sustentat en el coneixement i la recerca. L’objectiu no és altre que construir plegats processos creatius i, alhora, realistes.

La XBC organitza diferents tipus de visites escolars adreçades als centres educatius de la nostra ciutat. L’ideari d’aquest programa innovador té dos vessants diferenciats: per una banda, el coneixement dels equipaments bibliotecaris i, per l’altra, la promoció de la lectura i l’experimentació com a base del coneixement.

Si esteu interessats a venir amb el vostre centre, contacteu amb nosaltres.

infantil-visites-escolars

Iniciat el 2014, aquest és un projecte que té com a finalitat treballar la lectura en veu alta (LVA a partir d’ara) amb els infants dels centres educatius de primària i secundària de la nostra ciutat. Aquesta activitat està organitzada de manera conjunta pels departaments d’Educació, Ciutat de la Lectura i Patrimoni de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, el Centre de Recursos Pedagògics Baix Llobregat V ,  la Xarxa de Biblioteques de Cornellà i Marta Roig com a col·laboradora externa.

El treball amb LVA el realitzen mestres i professors que, prèviament, han rebut una formació específica.

La proposta es tanca amb tres mostres públiques, lúdiques i no competitives, una a cada biblioteca pública de la ciutat, dinamitzades a l’ entorn d’una temàtica concreta.

comunitat-educativa-corneliada-2017-05-31

La inauguració del nou equipament bibliotecari al barri de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat, l’any 2013, l’impuls del Centre de Recursos Pedagògics Baix Llobregat V i de l’Ajuntament de Cornellà i el suport de la Gerència del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona van esdevenir el marc idoni de desenvolupament per al projecte de formació  ‘Jornades B-EDU‘.

L’objectiu principal d’aquestes  Jornades és possibilitar una trobada bianual de docents i bibliotecaris i d’altres professionals a l’entorn d’una proposta de formació amb l’objectiu de reflexionar, dialogar i donar respostes a les inquietuds dins l’àmbit del coneixement i l’aprenentatge, l’educació, la lectura i la literatura infantil i juvenil, tot plegat fent èmfasi en els nous reptes que docents i bibliotecaris afrontem avui dia.

BEDU

Vols fer més surf per l’àrea infantil?

Ara ets a la secció “Comunitat educativa”.

però pots anar a la secció “Àrees infantils”,

o visitar la secció “Infants i famílies”,

Hits: 297