Notícies per a públic jove i adult (cat)

Reobertura des del 2 de juny

Oberts des del 2 de juny

A PARTIR DEL 2 DE JUNY, un cop efectuades les tasques de neteja, desinfecció i condicionament, començarem a oferir el servei presencial de préstec, retorn de documents i els serveis d’informació bibliogràfica i bibliotecària. Les persones interessades hauran de demanar cita prèvia mitjançant el telèfon o correu electrònic de cada biblioteca. L’HORARI SERÀ DE DILLUNS A DIVENDRES, DE 15.30 H FINS LES 20.30 H, EXCLUSIVAMENT PER ALS SERVEIS INDICATS I AMB LES MESURES DE SEGURETAT D’OBLIGAT COMPLIMENT PER ALS TREBALLADORS I USUARIS. (Per a més detalls, consulteu la notícia sencera).