Llibres i contes per a infants entre 7 i 10 anys. Els que a sala infantil són I** (cat)