Una iniciativa per posar en valor els sòlids pilars sobre els que se sustenta la societat cornellanenca per afrontar el futur amb garanties fruit del treball comunitari i de la col·laboració ciutadana, dels agents socials, entitats i els col·lectius locals. S’explicarà les actuacions dutes per l’Ajuntament per promoure actuacions que garanteixin a la ciutadania l’accés a l’habitatge, en especial als col·lectius amb menys recursos i al jovent.

Podeu consultar la programació general de programa “Enfortir Cornellà” per participar en les xerrades que siguin del vostre interès.

Lloc: Sala Raimon Llort. Biblioteca Central de Cornellà
A càrrec de: 
Públic: Jove i adult
Participació: Activitat oberta a tothom

Impactes: 1

Dia
29/03/23 (18.30)
18.30 - 20.00


Ubicació
Biblioteca Central